Dergi Ara >>
Araştırma
1. Hemşİrelik Öğrencilerinin Lezbiyen ve Gaylere Yönelik Tutumları ile Toplumsal Cinsiyet Algıları Arasındaki İlişki
S Güleç, OS Orak, K Gümüş, E Tunç
Uluslararası Hakemli Psikiyatri ve Psikoloji Araştırmaları Dergisi, 2018; (11):1-16
ÖZET
TAM METİN
2. Ortaokul Kademesindeki Öğrencilerin TüketimDavranışlarının Çeşitli Değişkenler Açısındanİncelenmesi
A Uysal, M Talas
Uluslararası Hakemli Psikiyatri ve Psikoloji Araştırmaları Dergisi, 2018; (11):17-46
ÖZET
TAM METİN
3. Hemşirelerin Çalışma Koşulları Tükenmişlik Düzeylerini Etkiler Mi?
S Keskin, S Ateş
Uluslararası Hakemli Psikiyatri ve Psikoloji Araştırmaları Dergisi, 2018; (11):47-71
ÖZET
TAM METİN
4. Üniversite Öğrencilerinin İnternet ve Sosyal Ağ Sitelerini Kullanım Durumlarının Çatışma Ve Şiddete Yönelik Farkındalıklarına Etkisi
K Gülırmak, OS Orak, H Durmaz
Uluslararası Hakemli Psikiyatri ve Psikoloji Araştırmaları Dergisi, 2018; (11):72-87
ÖZET
TAM METİN