Dergi Ara >>
Türk Psikoloji Yazıları>> Yıl:2015; Cilt: 18; Sayı: 36
Araştırma
1. Örgütsel Özdeşim ve Örgütsel Bağlılık Birbirinden Farklı Yapılar mıdır? Bir Faktör Analizi Çalışması
E Güleryüz, O Aydın
Türk Psikoloji Yazıları, 2015; 18(36):1-12
ÖZET
TAM METİN
Derleme
2. Rüyaların Dili: Psikolojide Rüya Çalışmaları
E Güven
Türk Psikoloji Yazıları, 2015; 18(36):15-25
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
3. Özerklik Desteği ve Kronik Ağrılar
A Uysal
Türk Psikoloji Yazıları, 2015; 18(36):28-35
ÖZET
TAM METİN
Derleme
4. Değişim Körlüğü ve Uzun Süreli Bellek Arasındaki İlişki
O İyilikci
Türk Psikoloji Yazıları, 2015; 18(36):39-47
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
5. Düzenleme Odağı Ölçeği (DOÖ), Sebat ve Risk Alma Ölçeklerinin Türkçe’ye Uyarlanması ve DOÖ’nün Psikometrik Açıdan Değerlendirilmesi
B Yalçındağ, T Özkan
Türk Psikoloji Yazıları, 2015; 18(36):69-72
ÖZET
TAM METİN
Derleme
6. Kişilerarası Süreç Grupları: Etkinliği, Evreleri, Etik Kaideleri ve Türkiye Kültürüne Uygunluğu
DC Çınarbaş
Türk Psikoloji Yazıları, 2015; 18(36):73-80
ÖZET
TAM METİN