Dergi Ara >>
Türk Psikoloji Yazıları>> Yıl:2013; Cilt: 16; Sayı: 32
Araştırma
1. Sınıfın Sosyal Çevresini Algılama Ölçeği: İki Ayrı Örneklemde Geçerlik ve Güvenirliğin Sınanması 
F Bayraktar
Türk Psikoloji Yazıları, 2013; 16(32):1-19
ÖZET
TAM METİN
2. Ergenlerde Sanal Zorbalık: Nedenler, Duygular ve Baş Etme Yollarının Niteliksel Analizi
NT İnselöz, Z Uçanok
Türk Psikoloji Yazıları, 2013; 16(32):20-49
ÖZET
TAM METİN
3. Ayrılık Nedenleri Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması 
AB Sunal, ÖA Doğan, A Özen
Türk Psikoloji Yazıları, 2013; 16(32):50-63
ÖZET
TAM METİN
4. Vancouver Obsesif-Kompulsif Ölçeği: Türkçe Formu'nun Üniversite Öğrencilerinde Geçerlik ve Güvenirliği 
M İnözü, O Yorulmaz
Türk Psikoloji Yazıları, 2013; 16(32):64-75
ÖZET
TAM METİN
Derleme
5. Namus Kültürlerinde "Namus" ve "Namus adına Kadına Şiddet": Sosyal Psikolojik Açıklamalar 
NS Uğurlu, G Akbaş
Türk Psikoloji Yazıları, 2013; 16(32):76-94
ÖZET
TAM METİN
6. Sahnedeki Düşman: Müzisyenlerde Performans Kaygısı Üzerine Bir Gözden Geçirme
OC Çırakoğlu
Türk Psikoloji Yazıları, 2013; 16(32):95-106
ÖZET
TAM METİN