Dergi Ara >>
Türk Psikoloji Yazıları>> Yıl:2013; Cilt: 16; Sayı: 31
Araştırma
1. Tiksinme Ölçeği ile Bulaşma/Kirlenme Bilişleri Ölçeği'nin Türkçe Versiyonlarının Psikometrik Özellikleri 
M İnözü, CE Eremsoy
Türk Psikoloji Yazıları, 2013; 16(31):1-14
ÖZET
TAM METİN
Derleme
2. Kalıpyargı İçeriği Modeline Sosyal Bağlamsal Bir Yaklaşım: Bağlam İçinde Kalıpyargı İçerikleri 
T Aktan, NS Uğurlu
Türk Psikoloji Yazıları, 2013; 16(31):15-35
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
3. Evlilikte Kızgınlık, Üzüntü ve Suçluluk Duygularının İfade Biçimlerinin Ölçümü 
A Özen, N Sümer
Türk Psikoloji Yazıları, 2013; 16(31):36-59
ÖZET
TAM METİN
4. Polislik Mesleğine Yönelik İç-Grup Yanlılığı ve Tutumlar
D Hasta, G Arslantürk
Türk Psikoloji Yazıları, 2013; 16(31):60-73
ÖZET
TAM METİN
5. Merak ve Keşfetme Ölçeği II: Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizleri ve Güvenirlik Çalışması 
N Acun, Ş Kapıkıran, Z Kabasakal
Türk Psikoloji Yazıları, 2013; 16(31):74-90
ÖZET
TAM METİN
6. İş Doyumunu Tayin Eden Bazı Psikolojik ve Demografik Değişkenler 
HA Yılmaz, A Dönmez
Türk Psikoloji Yazıları, 2013; 16(31):91-99
ÖZET
TAM METİN