Dergi Ara >>
Türk Psikoloji Yazıları>> Yıl:2012; Cilt: 15; Sayı: 29
Araştırma
1. Cinsiyet, Cinsiyet Rolü Yönelimi ve Düşünme İhtiyacı 
HAD Madran
Türk Psikoloji Yazıları, 2012; 15(29):1-12
ÖZET
TAM METİN
Derleme
2. Serotoninin Bilişsel İşlevlerdeki Rolü 
M Irak
Türk Psikoloji Yazıları, 2012; 15(29):13-24
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
3. Birey-Örgüt Değerleri Arasındaki Uyumun Örgütle Özdeşleşme ile İlişkisi 
HU Özcan
Türk Psikoloji Yazıları, 2012; 15(29):25-42
ÖZET
TAM METİN
4. Zihin Kuramı Gelişiminde Kardeş Etkisi: İkizler, Tek Kardeşliler ve Tek Çocukların Karşılaştırılması 
S Karakelle
Türk Psikoloji Yazıları, 2012; 15(29):43-56
ÖZET
TAM METİN
5. Yakın İlişkilerde Michelangelo Olgusu: İdeal Benliğin Heykeltıraşı Olarak Partner Onaylaması 
N Taluy, AB Sunal
Türk Psikoloji Yazıları, 2012; 15(29):57-67
ÖZET
TAM METİN
6. İlk ve Orta Ergenlikte Akran Zorbalığı: Gerçekleştiği Yerler ve Baş Etme Yolları 
P Burnukara, Z Uçanok
Türk Psikoloji Yazıları, 2012; 15(29):69-85
ÖZET
TAM METİN