Dergi Ara >>
Türk Psikoloji Yazıları>> Yıl:2009; Cilt: 12; Sayı: 24
Derleme
1. Savaş Yaşantılarının Ardından Çocuk ve Ergenlerde Gözlenen Travma Tepkileri ve Psiko-Sosyal Yardım Önerileri
G Erden, G Gürdil
Türk Psikoloji Yazıları, 2009; 12(24):1-13
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
2. Namusa ve Namus Adına Kadına Uygulanan Şiddete İlişkin Tutumlar Ölçeklerinin Öğrenci Örneklemiyle Geliştirilmesi
R Işık, NS Uğurlu
Türk Psikoloji Yazıları, 2009; 12(24):16-24
ÖZET
TAM METİN
3. Ergenlerde Anneden Algılanan Kabul/İlgi ile Benlik-Algısı Arasındaki İlişki: Babadan Algılanan Kabul/İlginin Aracı Rolü
DŞ Özen
Türk Psikoloji Yazıları, 2009; 12(24):28-38
ÖZET
TAM METİN
4. Menopoz, Beden İmgesi ve Ruh Sağlığı
ZY Dökmen
Türk Psikoloji Yazıları, 2009; 12(24):41-55
ÖZET
TAM METİN
5. Üniversite Öğrencilerinde İntihar Düşünce ve Davranışları ile İlişkili Faktörler: Yaşamı Sürdürme Nedenleri ve Baş Etme Yolları
B Gürkan, G Dirik
Türk Psikoloji Yazıları, 2009; 12(24):58-69
ÖZET
TAM METİN
6. Yoksulluğa İlişkin Nedensel Atıflar Ölçeği’nin Geliştirilmesi ve Psikometrik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
N Solak, M Göregenli
Türk Psikoloji Yazıları, 2009; 12(24):72-89
ÖZET
TAM METİN
7. İşyeri Zorbalığı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
O Aydın, H Öcel
Türk Psikoloji Yazıları, 2009; 12(24):94-103
ÖZET
TAM METİN