Dergi Ara >>
Türk Psikoloji Yazıları>> Yıl:2008; Cilt: 11; Sayı: 22
Araştırma
1. Obsessif-Kompulsif Bozukluk Semptomların Değerlendirilmesinde Kullanılan İstem Dışı Düşünceleri Yorumlama Envanteri, Obsessif İnanışlar Ölçeği ve Düşünceleri Kontrol Etme Ölçeği’nin Türk Örnekleminde İncelenmesi
O Yorulmaz, T Gençöz
Türk Psikoloji Yazıları, 2008; 11(22):1-13
ÖZET
TAM METİN
2. Ebeveynlik Biçimlerinin Değerlendirilmesi: Young Ebeveynlik Ölçeği’nin Psikometrik Özelliklerine İlişkin Bir İnceleme
G Soygüt, Z Çakır, A Karaosmanoğlu
Türk Psikoloji Yazıları, 2008; 11(22):17-30
ÖZET
TAM METİN
3. Ebeveyn Rolüne İlişkin Kendilik Algısı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
M Güler, Ü Yetim
Türk Psikoloji Yazıları, 2008; 11(22):34-43
ÖZET
TAM METİN
4. Öğretmenlerde Kimliklenme ve Kimliklenmenin İşe Yönelik Tutum ve Algıları Yordayıcılığı
N Mamatoğlu
Türk Psikoloji Yazıları, 2008; 11(22):47-62
ÖZET
TAM METİN
Derleme
5. İş Özellikleri Kuramı: Geniş Kapsamlı Gözden Geçirme
R Bilgiç
Türk Psikoloji Yazıları, 2008; 11(22):66-77
ÖZET
TAM METİN
6. Aile İçi Şiddet Konusunda Bir Derleme
AZ Page, M İnce
Türk Psikoloji Yazıları, 2008; 11(22):81-94
ÖZET
TAM METİN