Dergi Ara >>
Türk Psikoloji Yazıları>> Yıl:2008; Cilt: 11; Sayı: 21
Araştırma
1. Erkeklere İlişkin Çelişik Duygular Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması
N Sakallı Uğurlu
Türk Psikoloji Yazıları, 2008; 11(21):1-11
ÖZET
TAM METİN
2. Ebeveyn Tutum Ölçeği (ETÖ)
EK Demir, G Şendil
Türk Psikoloji Yazıları, 2008; 11(21):15-25
ÖZET
TAM METİN
3. Bir Devlet Kurumunda ISO 9002 Eğitimine Yönelik Tutumların Belirleyicileri ve Boyutları
R Bilgiç
Türk Psikoloji Yazıları, 2008; 11(21):28-37
ÖZET
TAM METİN
4. Dünyaya İlişkin Varsayımlar Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması: Ön Çalışma
B Yılmaz
Türk Psikoloji Yazıları, 2008; 11(21):41-51
ÖZET
TAM METİN
5. Kısa Süreli Bilişsel Terapiye Uygunluk Ölçeği’nin (BİLTER-U) Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesine İlişkin Bir Ön Çalışma
G Soygüt, Ç Dürü
Türk Psikoloji Yazıları, 2008; 11(21):54-62
ÖZET
TAM METİN
Derleme
6. Kişilik Bozuklukları ve Yeme Bozuklukları: Etiyolojik İlişkiler ve Cevaplanmamış Sorular
P Batum
Türk Psikoloji Yazıları, 2008; 11(21):65-73
ÖZET
TAM METİN