Dergi Ara >>
Türk Psikoloji Yazıları>> Yıl:2006; Cilt: 9; Sayı: 18
Araştırma
1. Çalışma Yaşamında İzlenim Yönetimi: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması
N Basım, İ Tatar, NH Şahin
Türk Psikoloji Yazıları, 2006; 9(18):1-17
ÖZET
TAM METİN
2. Grup Sargınlığı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
H Öcel, O Aydın
Türk Psikoloji Yazıları, 2006; 9(18):19-32
ÖZET
TAM METİN
3. Spence Çocuklar için Kaygı Ölçeği-Ebeveyn Formu: Ön Çalışma
Ö Orbay, HB Ayvaşık
Türk Psikoloji Yazıları, 2006; 9(18):33-48
ÖZET
TAM METİN
4. Klinik Psikoloji Alanında Karşılaşılan Etik İhlal Örnekleri ve Nasıl Ele Alındıklarının Değerlendirilmesi
Y Korkut, S Müderrisoğlu, M Tanık
Türk Psikoloji Yazıları, 2006; 9(18):49-61
ÖZET
TAM METİN
Derleme
5. Test ve Ölçek Geliştimede Yeni Yaklaşımlar: Madde Cevap Kuramı Kapsamında Madde İşlevsel Farklılık (Madde Yanlılık) Yöntemleri
M korkmaz
Türk Psikoloji Yazıları, 2006; 9(18):63-80
ÖZET
TAM METİN
6. Farklı Soyutlama Düzeylerinde Benlik Temsilleri -I- : Bireysel Benlik ve Kolektif Benlik ya da ‘Ben’lik ve ‘Biz’lik
S Arslan
Türk Psikoloji Yazıları, 2006; 9(18):81-99
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
7. Ketleyici Kontrolün Gelişimi ve Wisconsin Kart Eşleme Testi
S Cinan
Türk Psikoloji Yazıları, 2006; 9(18):101-112
ÖZET
TAM METİN