Dergi Ara >>
Türk Psikoloji Yazıları>> Yıl:2005; Cilt: 8; Sayı: 16
Araştırma
1. Yetişkin Bağlanma Boyutları İçin Yeni Bir Ölçüm: Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-II’nin Türk Örnekleminde Psikometrik Açıdan Değerlendirilmesi
E Selçuk, G Günaydın, N Sümer, A Uysal
Türk Psikoloji Yazıları, 2005; 8(16):1-11
ÖZET
TAM METİN
2. Ebeveyn ve Arkadaşlara Bağlanma Envanteri Kısa Formu’nun Psikometrik Açıdan Değerlendirilmesi
E Selçuk, G Günaydın, N Sümer, A Uysal
Türk Psikoloji Yazıları, 2005; 8(16):13-23
ÖZET
TAM METİN
3. İlişki İstikrarı Ölçeği (İİÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
A Büyükşahin, D Hasta, S Hovardaoğlu
Türk Psikoloji Yazıları, 2005; 8(16):25-35
ÖZET
TAM METİN
Derleme
4. Bilişsel Nöropsikoloji: Kuramsal Yaklaşımlar ve Yöntem Sorunu
S Cinan
Türk Psikoloji Yazıları, 2005; 8(16):37-54
ÖZET
TAM METİN
5. Doğum Sonrası Depresyonun Etiyolojisinin Biyopsikososyal Bakış Açısından Değerlendirilmesi
Ö Çağın
Türk Psikoloji Yazıları, 2005; 8(16):55-71
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
6. Ne Öğrendiğimizin Farkında Olmadan Öğrenebilir miyiz?
A Aslan
Türk Psikoloji Yazıları, 2005; 8(16):73-85
ÖZET
TAM METİN