Dergi Ara >>
The Journal of Neurobehavioral Sciences>> Yıl:2016; Cilt: 3; Sayı: 1
Editörden
1. Kliinisyenlerin Klozapin Kullanımındaki Tereddütleri
GH Sayar
The Journal of Neurobehavioral Sciences, 2016; 3(1):1-2
TAM METİN
Araştırma
2. Sıçan Beyin Dokusundaki Serotonine Yönelik Oksijenli ve Oksijensiz Çalışma Etkisi
R Flora, T Theodorus, M Zulkarnain, RA Juliansyah, S Syokumawena
The Journal of Neurobehavioral Sciences, 2016; 3(1):3-6
ÖZET
TAM METİN
3. Yetişkin Wistar Sıçanlarında Serebral Kan Damarlarının Histomimarisi Üzerindeki Diklorvos Etkisi
IT Abdu, H Adamu, MH Modibbo, AA Yusuf
The Journal of Neurobehavioral Sciences, 2016; 3(1):7-12
ÖZET
TAM METİN
Derleme
4. Kültürel Açıdan Ağrı Semptomlarının Ele Alınışı
SG Toker, BG Yavuz, OK Karamustafalıoğlu
The Journal of Neurobehavioral Sciences, 2016; 3(1):13-16
ÖZET
TAM METİN
5. Atorvastatin'in Demans ve Felç Durumlarında Sinir Koruyucu Yararları
P Natarajan, S Kumar, S Sahl, V Anand
The Journal of Neurobehavioral Sciences, 2016; 3(1):17-19
ÖZET
TAM METİN
6. Gen Terapisi ve Viral Vektörlerin Kullanımı İle Gen Nakli
C Akpınaroğlu, GH Sayar
The Journal of Neurobehavioral Sciences, 2016; 3(1):20-24
ÖZET
TAM METİN
7. Kişilik ve Psikopatolojinin "Formasyonu & Ekspresyonu"na Nöroanatomofizyolojik Bir Yaklaşım
L Antikacıoğlu, N Tarhan
The Journal of Neurobehavioral Sciences, 2016; 3(1):25-28
ÖZET
TAM METİN
8. Derin Beyin Sapı Lezyonunun Çıkarılması: Modern Ameliyat Tekniklerinin Gelişimi
SA Fard, N Adeeb, M Rezaei, B Kateb, MM Mortazavi
The Journal of Neurobehavioral Sciences, 2016; 3(1):29-31
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
9. İşitsel Varsanıların Tedavisinde Transkranial Manyetik Uyarım Kullanımı: Bir olgu Sunumu ve Kısa Gözden Geçirme
GH Sayar, H Bulut, N Tarhan
The Journal of Neurobehavioral Sciences, 2016; 3(1):32-36
ÖZET
TAM METİN
10. Huntington ve Kore Hastalığı Olan Üç Kız Kardeşteki Yutkunma Sonuçları
T Dodderi, C Micheal
The Journal of Neurobehavioral Sciences, 2016; 3(1):37-41
ÖZET
TAM METİN
Editöre Mektup
11. Klomipramin ve Risperidon'a Bağlı Israrlı Lingual Diskinezi ve Protrüzyon
A Evrensel, C Şalçini, N Tarhan, BÖ Ünsalver
The Journal of Neurobehavioral Sciences, 2016; 3(1):42-43
TAM METİN
12. Beyin Türevli Nörotrofik Faktör ve Egzersiz, Acaba Atletik Performans İçin Yeni Bir Biyomarker Olabilir Mi?
K Ulucan
The Journal of Neurobehavioral Sciences, 2016; 3(1):44-45
TAM METİN