Dergi Ara >>
Nesne Psikoloji Dergisi>> Yıl:2018; Cilt: 6; Sayı: 13
Araştırma
1. Nesneleştirilmiş Beden Bilinci Ölçeği`nin Türkçeye Uyarlanması ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi
Y Yağmurcu, LP Tosun
Nesne Psikoloji Dergisi, 2018; 6(13):225-255
ÖZET
TAM METİN
2. Çocukların Dahil Etme Yargıları Üzerinde Coğrafi Bölgelere İlişkin Algılarının ve Yaşın Rolü
B Gönül, B Ş Acar
Nesne Psikoloji Dergisi, 2018; 6(13):256-288
ÖZET
TAM METİN
3. Algılanan Stres ve Üniversiteye Uyum Süreci: Bilgece Farkındalığın Aracı Rolü
ES Çetiner, GS Karakaş, OC Selçuk, M Şakiroğlu
Nesne Psikoloji Dergisi, 2018; 6(13):289-308
ÖZET
TAM METİN
4. Kadınlar ve Erkekler Nasıl Algılanır? Günümüz Türkiye’sinde Toplumsal Cinsiyet Kalıpyargılarının Yapısı
NS Uğurlu, B Türkoğlu, A Kuzlak
Nesne Psikoloji Dergisi, 2018; 6(13):309-316
ÖZET
TAM METİN
5. Sağlık Bilişleri Anketi (SBA)’nin Türkçe Versiyonunun Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi
Ö Yılmaz, G Dirik
Nesne Psikoloji Dergisi, 2018; 6(13):317-366
ÖZET
TAM METİN
6. Sigara Kullanımı, Nöropsikolojik Performans ve Kişilik Özellikleri
SŞ Bal, AA Dinn, WM Dinn
Nesne Psikoloji Dergisi, 2018; 6(13):367-406
ÖZET
TAM METİN
7. Farklı Sosyal Kimliklerimize Rağmen, Aynı Yurt Odasında Birlikte Yaşayabiliriz: Gruplararası Empati
V Karazor, A Türnüklü, T Kaçmaz
Nesne Psikoloji Dergisi, 2018; 6(13):407-438
ÖZET
TAM METİN
8. Türkçe Romanlarda Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Psikolojisinin Sosyal Temsilleri
F Yılmaz, BÖ Özkan
Nesne Psikoloji Dergisi, 2018; 6(13):439-464
ÖZET
TAM METİN
Derleme
9. Psikoterapistlerin Farkındalığı ve Olası Olumsuz Psikoterapi Sonuçları: Sorun Kaynakları ve Çözüm Önerileri
İV Gülüm
Nesne Psikoloji Dergisi, 2018; 6(13):440-483
ÖZET
TAM METİN
10. Siyasal Katılım, Siyasal Yeterlik ve Toplumsal Cinsiyet
G Atabey, DA Hasta
Nesne Psikoloji Dergisi, 2018; 6(13):484-516
ÖZET
TAM METİN