Dergi Ara >>
Nesne Psikoloji Dergisi>> Yıl:2018; Cilt: 6; Sayı: 13
Araştırma
1. Çocukların Dahil Etme Yargıları Üzerinde Coğrafi Bölgelere İlişkin Algılarının ve Yaşın Rolü
B Gönül, B Ş Acar
Nesne Psikoloji Dergisi, 2018; 6(13):256-288
ÖZET
TAM METİN
2. Kadınlar ve Erkekler Nasıl Algılanır? Günümüz Türkiye’sinde Toplumsal Cinsiyet Kalıpyargılarının Yapısı
NS Uğurlu, B Türkoğlu, A Kuzlak
Nesne Psikoloji Dergisi, 2018; 6(13):309-316
ÖZET
TAM METİN
3. Sigara Kullanımı, Nöropsikolojik Performans ve Kişilik Özellikleri
SŞ Bal, AA Dinn, WM Dinn
Nesne Psikoloji Dergisi, 2018; 6(13):367-406
ÖZET
TAM METİN
Görüş
4. Türkçe Romanlarda Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Psikolojisinin Sosyal Temsilleri
F Yılmaz, BÖ Özkan
Nesne Psikoloji Dergisi, 2018; 6(13):439-464
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
5. Siyasal Katılım, Siyasal Yeterlik ve Toplumsal Cinsiyet
G Atabey, DA Hasta
Nesne Psikoloji Dergisi, 2018; 6(13):484-516
ÖZET
TAM METİN