Dergi Ara >>
Nesne Psikoloji Dergisi>> Yıl:2018; Cilt: 6; Sayı: 12
Araştırma
1. Orta Çocuklukta Resme Dayalı Değerler Taraması (PBVS) ile Değerlerin Ölçülmesi: Yaşa, Cinsiyete ve Anne Eğitimine Bağlı Değişiklikler
Z Çakmak, A Bayraktar, DS Atalar
Nesne Psikoloji Dergisi, 2018; 6(12):1-26
ÖZET
TAM METİN
2. Annenin Ebeveyn Tutumlarının ve Çocuğun Annesinin Tutumlarıyla İlgili Algısının Çocuğun Duygu Tanıma Becerilerindeki Rolü
AÇ Sarı, BŞ Acar
Nesne Psikoloji Dergisi, 2018; 6(12):27-50
ÖZET
TAM METİN
3. Küçük Çocuklar Başkalarının İhtiyacını Gözeterek Yardım Ederler
MŞ Aydın, E Acun
Nesne Psikoloji Dergisi, 2018; 6(12):51-67
ÖZET
TAM METİN
4. Zamir Kullanımının Erkek ve Kadınlarda Bireycilik ve Toplulukçuluğa Etkisi
S Alper, E Kunter, İ Uz
Nesne Psikoloji Dergisi, 2018; 6(12):68-81
ÖZET
TAM METİN
5. Ergenlerde Akran Zorbalığının Ebeveynlik Çeşitleri ve Yaşanılan Yer Açısından Karşılaştırılması
T Yılmaz, İD Çağlayan
Nesne Psikoloji Dergisi, 2018; 6(12):82-102
ÖZET
TAM METİN
6. Facebook’taki Benlik Sunumları, Otantiklik ve Psikolojik İyi Oluş
C Taşçıoğlu, LP Tosun
Nesne Psikoloji Dergisi, 2018; 6(12):103-125
ÖZET
TAM METİN
7. Olumlu Sosyal Davranışlar Alanında Kendini Düzenleme Ölçeğinin Psikometrik Özelliklerininİncelenmesi
YK Tepe, M Sayıl
Nesne Psikoloji Dergisi, 2018; 6(12):126-143
ÖZET
TAM METİN
8. Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeği Ergen Formu’nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
E Esen, B Öztürk, DM Siyez
Nesne Psikoloji Dergisi, 2018; 6(12):144-173
ÖZET
TAM METİN
9. Evcil Hayvana Bağlanma Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Ö Şahin, Y Kahya
Nesne Psikoloji Dergisi, 2018; 6(12):174-197
ÖZET
TAM METİN
10. Tecavüz Empati Ölçeği Kurban ve Saldırgan Formlarının Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik veGüvenirlik Analizleri
MÇ Ok, FY Tekizoğlu
Nesne Psikoloji Dergisi, 2018; 6(12):198-224
ÖZET
TAM METİN