Dergi Ara >>
Nesne Psikoloji Dergisi>> Yıl:2013; Cilt: 1; Sayı: 2
Araştırma
1. İş Doyumsuzluğuna Verilen Tepkiler Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
F Yaşın
Nesne Psikoloji Dergisi, 2013; 1(2):1-20
ÖZET
TAM METİN
2. Üniversite Öğrencilerinin Şiddet Eğilimlerinin ve Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi
SK Çetinkaya
Nesne Psikoloji Dergisi, 2013; 1(2):21-43
ÖZET
TAM METİN
Derleme
3. Narsisizm ve Narsisizmle İlgili Araştırmalar Üzerine Bir Gözden Geçirme
M Karaaziz, İE Atak
Nesne Psikoloji Dergisi, 2013; 1(2):44-59
ÖZET
TAM METİN