Dergi Ara >>
Literatür Sempozyum>> Yıl:2015; Cilt: 1; Sayı: 5
Olgu Sunumu
1. Siklik Kusma Sendromu: Bir olgu sunumu
Bİ Taşdelen, DB Öztop
Literatür Sempozyum, 2015; 1(5):2-4
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
2. Majör Depresif Bozukluğu Olan Çocuk ve Ergenlerin Sosyodemografik Değişkenleri veRisk Etmenleri
V Yıldırım, F Toros, MA Sungur, MF Yılmaz
Literatür Sempozyum, 2015; 1(5):8-16
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
3. Alkol Yoksunluk Deliryumundan Sonra Gelişen Alkole Bağlı Demans Olgusu
İ Sönmez, S Mut, A Bozkurt
Literatür Sempozyum, 2015; 1(5):17-20
ÖZET
TAM METİN
Derleme
4. Gebelik Hezeyanı
G Can, SE Apay, EY Özorhan, A Okanlı, ÖŞ Altun
Literatür Sempozyum, 2015; 1(5):21-30
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
5. Hallervorden Spatz Hastalığı ve Ketiyapin Kullanımı: Bir Ergen Olgu
M Karakuş, S Karadeniz, S Kandil, S Kul
Literatür Sempozyum, 2015; 1(5):31-33
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
6. Lise Öğrencilerinde Öfke, Saldırganlık ve Ruhsal Belirtiler Arasındaki İlişki
D Avcı, M Kelleci
Literatür Sempozyum, 2015; 1(5):34-42
ÖZET
TAM METİN
Derleme
7. Alkol ve Sigara Bağımlılığı, Kadın Sağlığına Etkileri ve Hemşirelik Girişimleri
DY Koçak, NH Şahin, NB Duman
Literatür Sempozyum, 2015; 1(5):43-47
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
8. Tedaviye dirençli işitsel hallüsinasyonların tedavisinde transkranyal manyetik uyarım kullanımı: Bir olgu sunumu
GH Sayar, F Turan, A Özçetin, F Katranlı
Literatür Sempozyum, 2015; 1(5):48-50
ÖZET
TAM METİN