Dergi Ara >>
Araştırma
1. Erken Yaşta Evlenen Ergenlerin Bireysel ve Ailesel Özellikleri, Okul Terkinin Nedenleri ve Evlilikle İlgili Sorunları
N Koçtürk, F Bilge, F Yüksel
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2018; 8(50):1-28
ÖZET
TAM METİN
2. Video Modellemenin Psikolojik Danışma Tekniklerinin Öğretilmesinde Kullanılması: Bir Pilot Uygulama
OY Güneri, DW Owen, FK Owen, ZES Selışık, P Çağ, G Aydın, FZÜ Kaynakçı
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2018; 8(50):29-57
ÖZET
TAM METİN
3. Ana-Babaya Bağlanma İle Öznel İyi Oluş Arasındaki İlişkide Temel Psikolojik İhtiyaçların Doyumunun Aracı Rolü
M Akbağ , D Ümmet
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2018; 8(50):59-85
ÖZET
TAM METİN
4. Evli Bireylerde Çift Uyumu ve Bazı Psikolojik Belirtilerin Benliğin Farklılaşması Açısından İncelenmesi
K Polat , T İlhan
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2018; 8(50):87-115
ÖZET
TAM METİN
5. Kendini Değerlendirme Envanteri’nin Bilgisayar Ortamında Bireye Uyarlanmış Test Olarak Uygulanabilirliği
EC Aybek, RN Çıkrıkçı
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2018; 8(50):117-141
ÖZET
TAM METİN
Derleme
6. Gelecekteki Psikolojik Danışmanlık Eğitimi Liderlerini Sosyal Çeşitlilik ve Sosyal Adaleti Ele Almaya Hazırlama
B Kalkan
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2018; 8(50):145-163
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
7. Aile İklimi Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması ve Psikometrik Açıdan İncelenmesi
B Gönül, HI Baş, BŞ Acar
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2018; 8(50):165-200
ÖZET
TAM METİN
8. Öğretmenlerin Evlilik Uyumlarının Psikolojik İyi Oluşları ve Toplumsal Cinsiyet Rolleri Açısından İncelenmesi
H Ekşi, F Güneş, N Yaman
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2018; 8(50):203-233
ÖZET
TAM METİN
9. Evliliğe Yüklenen Anlam Ölçeğinin (EYAÖ) Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
N Özabacı, S Körük, A Kara
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2018; 8(50):235-259
ÖZET
TAM METİN
10. Dil ve/veya Konuşma Sorunu Olan Çocukların Annelerinde Depresif Belirtiler
Ş Yılmaz, M Taş, D Tezel
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2018; 8(50):261-283
ÖZET
TAM METİN