Dergi Ara >>
Araştırma
1. Grupla Psikolojik Danışma Sürecinde Grubun Gelişim Evrelerine Kültürel Bir Bakış
DY Kağnıcı, ZC Çankaya B Pamukçu
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2018; 8(49):1-18
ÖZET
TAM METİN
Derleme
2. Grupla Psikolojik Danışma ve Grup Liderlerine Yönelik Süpervizyon Modelleri Üzerine Bir İnceleme
E Daşcı, İ Yalçın
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2018; 8(49):19-43
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
3. Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Grup Müdahalelerinin Çocuk ve Ergenlerin İşlevsel Olmayan Düşünceleri Üzerindeki Etkisi: Meta-Analiz Çalışması
F Türk, A Buğa, A Çekiç, Z Hamamcı
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2018; 8(49):45-61
ÖZET
TAM METİN
Derleme
4. Çevrimiçi Psikolojik Danışmada Etik ve Standartlar: Bir Model Önerisi
Ş Zeren, E Bulut
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2018; 8(49):63-80
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
5. Boşanmış Kadınlarda Psikolojik Sağlamlığı Açıklamaya Yönelik Bir Model Geliştirme *
Y Soylu
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2018; 8(49):81-100
ÖZET
TAM METİN
6. Eş Tükenmişliği Modeli’nin Test Edilmesi
S Kızıldağ, İ Yıldırım
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2018; 8(49):101-116
ÖZET
TAM METİN
7. Yetişkin Bağlanma Örüntüleri ve Güncel Romantik İlişki Durumunun Romantik İnançları Yordayıcılığı
HD Şirin, M Soyer
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2018; 8(49):117-136
ÖZET
TAM METİN
8. Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Yardım Almaya Yönelik Tutumları: Sosyal Damgalanma, Kendini Damgalama, Öznel Sıkıntıları Açma, Benlik Saygısı ve Cinsiyetin Rolü
O Gürsoy, CA Gizir
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2018; 8(49):137-155
ÖZET
TAM METİN
9. Lise Öğrencilerinin Meslek Seçiminde Aile Desteği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
G Şeker, A Kaya
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2018; 8(49):157-171
ÖZET
TAM METİN
10. Psikolojik Danışman Eğitiminde Mesleğe İlişkin (Profesyonel) Kişisel Eğilimi Değerlendirme: Ölçek Geliştirme Çalışması
FK Owen, MT Dost, AB Sökmez
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2018; 8(49):173-191
ÖZET
TAM METİN
11. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi ile Journal of Counselling Psychology’deki Araştırma Eğilimleri
M Güven, MB Özhan, S Kaynak, NK Demirbaş
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2018; 8(49):193-208
ÖZET
TAM METİN