Dergi Ara >>
Araştırma
1. Eşe Kendini Açma Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
P Çağ, İ Yıldırım
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2017; 7(48):1-14
ÖZET
TAM METİN
2. Psikolojik Danışma ve Rehberliğe (PDR) Yönelik Mitler Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Rehberlik Dersinin Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin PDR’ye Yönelik Mitleri Üzerindeki Etkisi
R Avcı, ARÇ Eroğul, SU Zeybek
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2017; 7(48):15-30
ÖZET
TAM METİN
3. Psikolojik Danışmanların Etkili Nitelikleri ile Danışma Öz-Yeterlik Düzeyleri Arasındaki İlişki
E Yayla, FE İkiz
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2017; 7(48):31-44
ÖZET
TAM METİN
4. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğrencilerinin Okullardaki Rehberlik Servisini Değerlendirmeleri
SD Bacıoğlu, OO Kocabıyık, A Malkoç
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2017; 7(48):45-62
ÖZET
TAM METİN
5. Beliren Yetişkinlikte Beden İmgesi: Bağlanma ve Sosyal Görünüş Kaygısının Rolü
HİÖ Kozan, E Hamarta
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2017; 7(48):63-82
ÖZET
TAM METİN
6. Kariyer Psikolojik Danışmanlığına Yönelik Tutum Ölçeğinin Türkçe Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
AB Kavas
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2017; 7(48):83-96
ÖZET
TAM METİN
7. Aşk Biçemleri, İlişki Doyumu ve Yalnızlık: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma
EG Türk, AD Yıldız
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2017; 7(48):97-110
ÖZET
TAM METİN
8. Üniversite Öğrencilerinde Benlik Saygısı Düzeyine Göre Akademik Başarıyı Yordayan Değişkenler
S Özgüngör, AD Paksu
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2017; 7(48):111-126
ÖZET
TAM METİN
9. Arkadaşlık Niteliği Ölçeği’nin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
N Öztürk, M Kutlu
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2017; 7(48):127-144
ÖZET
TAM METİN
10. Mesleki Sonuç Beklentisinin Açıklanması: Öz-Aşkınlık, Öz-Bilinç ve Öz-Kontrol / Öz-Yönetim
SV Sarı, F Kabadayı, M Şahin
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2017; 7(48):145-160
ÖZET
TAM METİN
11. Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde Psikolojik Test Uygulama Süreçleri
B Börkan, G Öztemür, O Yılmaz, Ş Çetintaş, B Gülcan, M Özcan
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2017; 7(48):161-185
ÖZET
TAM METİN