Dergi Ara >>
Araştırma
1. Okul Zorbalığı ve Sınıf İçi İstenmeyen Davranışlara İlişkin Öğretmen Tutumlarının Değerlendirilmesi
FM Özbilen, T Canbulat, Y Soylu
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2017; 7(47):1-15
ÖZET
TAM METİN
2. Bilinçli Farkındalık ile Psikolojik İyi Oluş İlişkisinde Duygusal Zekanın Aracılık Rolü
ME Deniz, SM Erus, A Büyükcebeci
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2017; 7(47):17-31
ÖZET
TAM METİN
3. Üniversite Öğrencilerinin İlişkisel Saldırganlık ile Benlik Saygısı, Sosyal Bağlılık ve Sosyal Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkiler
Y Kurtyılmaz, G Can, AA Ceyhan
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2017; 7(47):33-52
ÖZET
TAM METİN
4. Orta Çocukluk Döneminde Güvenli Bağlanma ile Mükemmeliyetçiliğin Çeşitli Değişkenler Bağlamında İncelenmesi
H Çelik, H Ekşi, N Gülsu
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2017; 7(47):53-68
ÖZET
TAM METİN
5. Barış Eğitimi Programının Lise Öğrencilerinin Öznel İyi Oluş ve Umut Düzeyleri Üzerindeki Etkileri
AS Sağkal, A Türnüklü
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2017; 7(47):69-85
ÖZET
TAM METİN
6. Öfke Kontrolü Programının Ortaokul Öğrencilerinin Öfke Kontrolü Becerilerine Etkisi
M Canpolat, M Atıcı
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2017; 7(47):87-98
ÖZET
TAM METİN
7. Erken Çocuklukta Baba Kaybında Bağlanma Biçimleri ve Yakın İlişkilerdeki Psikolojik Eğilimler
B Güloğlu, Ö Karaırmak
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2017; 7(47):99-115
ÖZET
TAM METİN
8. Farkındalık Eğitim ve Uygulamalarının Terapistlerin Kişisel Yaşamlarına Etkisi: Bir MetaSentez Çalışması
İV Gülüm
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2017; 7(47):117-134
ÖZET
TAM METİN
9. Üniversite Öğrencilerinin Çocukluklarına Dönük Olarak Algıladıkları Ebeveyn Kabul-Reddi ile Yetişkinlikteki Psikolojik Uyumları Arasındaki İlişki
T Türkdoğan
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2017; 7(47):135-154
ÖZET
TAM METİN