Dergi Ara >>
Derleme
1. Kültür-merkezli Araştırma ve Psikolojik Danışman Yeterliliği
C West-Olatunji, N Jean-Paul, L Shure, RD Goodman, D Lewis
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2014; 5(42):129-137
ÖZET
Araştırma
2. Psikolojik Danışmanlarda Olumlu-Olumsuz Mükemmelliyetçilik Düzeylerinin İş ve Yaşam Doyumunu Yordamadaki Rolü
A Karababa, NA Kapıkıran
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2014; 5(42):138-147
ÖZET
3. Üniversite Öğrencilerinin Romantik İlişki İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
M Küçükarslan, CA Gizir
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2014; 5(42):148-159
ÖZET
4. Üniversite Öğrencilerinin Romantik İlişkilerinde Algıladıkları İstismar
AS Kılınçer, MT Dost
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2014; 5(42):160-172
ÖZET
5. Üniversite Öğrencilerinin Çiftler Arası Şiddeti Kabul Düzeylerini Etkileyen Etmenler
DDK Savoly, Ö Ulaş, SD Zorbaz
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2014; 5(42):173-183
ÖZET
6. Aldatmaya Yönelik Tutum Ölçeği’nin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları
ET Demirtaş, FD Cuğ, E Tezer
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2014; 5(42):184-194
ÖZET
7. Kimlik ile Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkide Yakınlık ve Akademik Başarının Aracı Rolü
S Özgüngör
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2014; 5(42):195-207
ÖZET
8. Almanya’daki Türk Göçmenlerde Yaşam Doyumu: Kültürel Kimlik ve Benlik Kurgularının Rolü
S Koydemir, A Schütz
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2014; 5(42):208-220
ÖZET
9. Öğrencinin Okula Bağlılığı Ölçeği: Türk Ortaokul ve Lise Öğrencileri İçin Uyarlama Çalışması
E Önen
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2014; 5(42):221-234
ÖZET
10. Yaşama Anlam Yükleme-Yaşam Amaçları Belirleme: Madde Bağımlısı Olan ve Olmayan Gençlerin Karşılaştırılması
A Eryılmaz
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2014; 5(42):235-243
ÖZET
11. Duygusal ve Kişilik İlişkili Kariyer Karar Verme Güçlükleri Ölçeği’nin Kısa Formu
K Öztemel
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2014; 5(42):244-255
ÖZET
Olgu Sunumu
12. Kaos Kuramına Dayalı Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Programı ve Vaka Analizi
M Türkmen
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2014; 5(42):256-268
ÖZET
Araştırma
13. Etkili Psikolojik Danışman Niteliklerinin Değerlendirilmesine İlişkin Ölçek Geliştirme Çalışması
FE İkiz, T Totan
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2014; 5(42):269-279
ÖZET
14. Adleryen Grupla Psikolojik Danışmanın Yetersizlik Duygusu ve Psikolojik Belirtiler Üzerindeki Etkisi
R Akdoğan, E Ceyhan
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2014; 5(42):280-293
ÖZET
Derleme
15. Şiddet ve Saldırganlığın Azaltılmasında Önleme ve Müdahale Programlarının Etkililiği: Meta Analiz Çalışması
SD Bacıoğlu
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2014; 5(42):294-304
ÖZET
16. Süpervizyon Modelleri ve Modellere İlişkin Değerlendirmeler
ZE Atik, F Arıcı, T Ergene
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2014; 5(42):305-317
ÖZET