Dergi Ara >>
Derleme
1. Ekonomik Durgunluk Yaşayan Avrupa Birliği'ndeki Kariyer Psikolojik Danışmalığı Gereksinimlerinin Karşılanması
A Szilagyi, M Petrini
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2014; 5(41):1-10
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
2. Lise Öğrencilerinin Öfke Kontrolü ve İletişim BecerilerindeÇözüm Odaklı Psiko-Eğitim Programının Etkisi
DM Siyez, DT Tunan
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2014; 5(41):11-22
ÖZET
TAM METİN
3. Ergenler İçin Duygu Düzenleme Ölçeği’ nin Türkçe’ye Uyarlanması
B Duy, MA Yıldız
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2014; 5(41):23-35
ÖZET
TAM METİN
4. Evlenmek Amacıyla Evden Kaçan Kız Ergenler: Bir Olgubilim Çalışması
E Duru, G Arslan
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2014; 5(41):36-48
ÖZET
TAM METİN
5. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Alanındaki Araştırma Eğilimleri: Bir İçerik Analizi
İ Seçer, İ Ay, C Ozan, BY Yılmaz
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2014; 5(41):49-60
ÖZET
TAM METİN
6. Üniversite Adaylarının Bölüm Tercihleri: Bir Kariyer Araştırma Yöntemi Olarak Bölüm Tanıtımları
N Alkan
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2014; 5(41):61-74
ÖZET
TAM METİN
7. Üniversite Öğrencilerinde Utangaçlık: Benlik Saygısı ve Kişilerarası Yetkinlik Değişkenlerinin Rolü
EE Şahin, CA Gizir
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2014; 5(41):78-88
ÖZET
TAM METİN
8. Üniversite Öğrencilerinde Akademik Ertelemenin Yordayıcıları Olarak Aile Bağlamında Benlik ve Ana-Baba Tutumları
S Ulukaya, F Bilge
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2014; 5(41):89-102
ÖZET
TAM METİN
9. Polis Akademisi Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik Programının Orta Vadeli Değerlendirilmesi
S Nazlı
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2014; 5(41):103-112
ÖZET
TAM METİN
10. Üniversite Öğrencileri İçin Yetersizlik Duygusu Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Analizleri
R Akdoğan, E Ceyhan
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2014; 5(41):117-128
ÖZET
TAM METİN