Dergi Ara >>
Araştırma
1. Psikolojik Yardım Aramada Kendini Damgalama Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik
NA Kapıkıran, Ş Kapıkıran
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2013; 4(40):131-141
ÖZET
TAM METİN
2. Otantiklik Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
T İlhan, Y Özdemir
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2013; 4(40):142-153
ÖZET
TAM METİN
3. Minnettarlık ve Yaşam Amaçları Yazma Çalışmalarının Öznel İyi Oluşa Etkisi
NO Duran, Ş Tan
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2013; 4(40):154-166
ÖZET
TAM METİN
4. Anne-Kız İlişkisinin Yetişkin Kızın Benlik Saygısı ve Yaşam Doyumuyla İlişkisinin İncelenmesi
S Onaylı, ÖE Baker
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2013; 4(40):167-175
ÖZET
TAM METİN
5. Fedakarlıkta Algılanan Zarar Ölçeği ve Fedakarlık Doyum Ölçeği’nin Türkçe’ye Adaptasyonu
Ç Topcu, E Tezer
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2013; 4(40):176-185
ÖZET
TAM METİN
6. Repertory Grid Görüşme Tekniğine Dayalı Olarak Okul Psikolojik Danışmanlarının Niteliklerinin İncelenmesi
F Tanhan
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2013; 4(40):186-197
ÖZET
TAM METİN
7. Kariyer Karar Verme Güçlüklerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
F Bacanlı, H Eşici, MB Özünlü
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2013; 4(40):198-211
ÖZET
TAM METİN
8. Psikolojik Danışma Öz-Yeterlik Ölçeği Türkçe Formu’nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
B Pamukçu, A Demir
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2013; 4(40):212-221
ÖZET
TAM METİN
Derleme
9. Çok Kültürlü Psikolojik Danışma Eğitiminin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programlarına Yerleştirilmesi
DY Kağnıcı
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2013; 4(40):222-231
ÖZET
TAM METİN
10. Kimlik Gelişiminde Yeni Bir Boyut: Seçeneklerin Saplantılı Araştırılması
Ü Morsünbül, F Çok
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2013; 4(40):232-244
ÖZET
TAM METİN