Dergi Ara >>
Derleme
1. Toplum ve Klinik Ruh Sağlığı Psikolojik Danışmanlığının Amerika Birleşik Devletlerindeki Tarihsel Gelişimi
HL Smith
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2012; 4(37):1-10
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
2. İlişkisel Mizah Envanterinin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
H Bacanlı, T İlhan, HC Güngör
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2012; 4(37):11-23
ÖZET
TAM METİN
3. Öz-Belirleme Kuramı Açısından Ergenlerin Anne Baba Algısı ile Duyuşsal İyi Oluşları Arasındaki İlişki
E Kocayörük
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2012; 4(37):24-37
ÖZET
TAM METİN
4. Okul Zorbalığına İlişkin Öğretmen Tutumları Ölçeği
B Yeşilyaprak, ID Balanuye
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2012; 4(37):38-48
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
5. Sağlıklı Duygusal İlişkiler Geliştirmede Psikodramanın Rolü: Bir Olgu Sunumu
T Doğan
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2012; 4(37):49-60
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
6. Gestalt Temas Engelleri Ölçeğinin Geliştirilmesi
Ö Tagay, NV Acar
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2012; 4(37):61-72
ÖZET
TAM METİN
7. Üstün Yetenekli Öğrencilerin Duygusal Zekâ ve Yaratıcılık Düzeylerinin Yaşam Doyumlarını Yordayıcı Rolü
R Koçak, E İçmenoğlu
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2012; 4(37):73-85
ÖZET
TAM METİN
8. Kariyer Karar Verme Güçlükleri ve Meslek Seçimine İlişkin Akılcı Olmayan İnançların İlişkisi
F Bacanlı
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2012; 4(37):86-95
ÖZET
TAM METİN
9. Affetme Arttırılabilinir mi? : Affetmeyi Geliştirme Grubu
A Bugay, A Demir
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2012; 4(37):96-106
ÖZET
TAM METİN
Derleme
10. Psikolojik Danışman Eğitiminde Süpervizyon
RS Çetinkaya, Ö Karaırmak
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2012; 4(37):107-121
ÖZET
TAM METİN
11. Metafor: Danışan ve Psikolojik Danışman Arasındaki Köprü
Ö Karaırmak, B Güloğlu
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2012; 4(37):122-135
ÖZET
TAM METİN