Dergi Ara >>
Derleme
1. Amerikan Okul Psikolojik Danışmanlığı Mesleğinde Temel Önlemenin Durumu: Geçmiş, Bugün ve Gelecek
SB Baker
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2011; 4(36):105-113
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
2. Erikson’un Psikososyal Gelişim Dönemleri Ölçeklerinin Türk Kültürüne Uygunluğunun Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi: Ön Bulgular
S Özgüngör, NA Kapıkıran
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2011; 4(36):114-126
ÖZET
TAM METİN
3. Ergenlerde İnternet Bağımlılığını Yordayan Psiko-sosyal Değişkenlerin İncelenmesi
E Esen, DM Siyez
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2011; 4(36):127-138
ÖZET
TAM METİN
4. Öznel İyi Oluşun Cinsiyet, Yaş Grupları ve Kişilik Özellikleri Açısından İncelenmesi
A Eryılmaz, L Ercan
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2011; 4(36):139-151
ÖZET
TAM METİN
Derleme
5. Ergenlikte Özerklik Gelişimi
Y Özdemir, F Çok
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2011; 4(36):152-164
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
6. Oxford Mutluluk Ölçeği Kısa Formunun Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
T Doğan, NA Çötok
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2011; 4(36):165-172
ÖZET
TAM METİN
Derleme
7. Grupla Psikolojik Danışmada Terapötik Bir Güç Olarak Psikolojik Danışman
F Arıcı, NV Acar
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2011; 4(36):173-179
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
8. Romantizm ve Eş Seçimi Tutum Ölçeğinin Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
HC Güngör, M Yılmaz, SB Çelik
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2011; 4(36):180-190
ÖZET
TAM METİN
9. Ruminasyon Düzeyinin Toplumsal Cinsiyet ve Yaşa Göre İncelenmesi
A Bugay, ÖE Baker
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2011; 4(36):191-201
ÖZET
TAM METİN