Dergi Ara >>
Derleme
1. Yaratıcılığı ve Yaratıcı Sanatları Psikolojik Danışmada Kullanma: Bir Uluslararası Yaklaşım
ST Gladding
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2011; 4(35):1-7
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
2. Hataya İlişkin Özelliklerin Başkalarını Affetmeyi Yordaması
A Bugay, A Demir
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2011; 4(35):8-17
ÖZET
TAM METİN
3. Lise Öğrencilerinde Okul Öfkesi ve Yalnızlık
N Çivitci
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2011; 4(35):18-29
ÖZET
TAM METİN
4. Benlik Saygısının ve Denetim Odağının Psikolojik Sağlamlık Üzerine Etkisi: Duyguların Aracı Rolü
Ö Karaırmak, RS Çetinkaya
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2011; 4(35):30-43
ÖZET
TAM METİN
5. Sınıf İçi İstenmeyen Öğrenci Davranışlarına Yönelik Öğretmen Tutumları Ölçeğinin Geliştirilmesi
F Tanhan, E Şentürk
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2011; 4(35):44-53
ÖZET
TAM METİN
6. Akılcı Duygusal Eğitim Programının Lise Öğrencilerinin Akılcı Olmayan İnançları ve Algılanan Problem Çözme Becerileri Üzerine Etkisi
M Yıkılmaz, Z Hamamcı
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2011; 4(35):54-65
ÖZET
TAM METİN
Derleme
7. Terörizm, Psikososyal Etkileri ve Müdahale Modelleri
A Demirli
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2011; 4(35):66-78
ÖZET
TAM METİN
8. Değişen Babalık Rolü ve Çocuk Gelişimine Etkisi
Y Kuzucu
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2011; 4(35):79-91
ÖZET
TAM METİN
9. Psikolojik Danışma İlişkisinde Adler Yaklaşımına Göre Cesaretlendirme
BE Başak, E Ceyhan
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2011; 4(35):92-101
ÖZET
TAM METİN