Dergi Ara >>
Derleme
1. Duygu Odaklı terapi: Bir Gözden Geçirme
LS Greenberg
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2010; 4(33):1-12
TAM METİN
2. Üniversite Öğrencilerinin Bazı Öznel Algılamalarına Göre Psikolojik Belirtileri
B Alver, M Dilekmen, Ş Ada
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2010; 4(33):13-23
ÖZET
TAM METİN
3. Postmodern Diyalog: Öyküsel Psikolojik Danışma
Ö Karaırmak, A Bugay
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2010; 4(33):24-36
ÖZET
TAM METİN
4. Ergen Gelişiminde Aile İşlevleri ve Baba Katılımı
E Kocayörük
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2010; 4(33):37-45
ÖZET
TAM METİN
5. Yetişkinlerle Yapılan Psikolojik Danışmada Bibliyoterapi (Okuma Yoluyla Sağaltım) Yönteminin Kullanılması
S Bulut
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2010; 4(33):46-56
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
6. Güncellenmiş Öğrenci Yaşamı Stres Envanteri'nin Türkçe'ye Uyarlanması, Dil Geçerliği ve Ön Psikometrik İncelemesi
M Baloğlu, S Bardakcı
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2010; 4(33):57-70
ÖZET
TAM METİN
Derleme
7. Psikolojik Danışmada Spontan ve Yönlendirilmiş Hayal: Hayal Etmeyi İşe Koşmak
DW Owen
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2010; 4(33):71-80
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
8. Ergenler İçin Öznel İyi Oluşu Arttırma Stratejileri Ölçeğinin Geliştirilmesi
A Eryılmaz
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2010; 4(33):81-88
ÖZET
TAM METİN
Derleme
9. Psikolojik Danışma Alanının Hak Savunuculuğu Bağlamında Birey Ötesi Sorumlulukları
İ Keklik
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2010; 4(33):89-99
ÖZET
TAM METİN