Dergi Ara >>
Derleme
1. Gelişimsel Danışmanlık ve Terapi: Neden Yararlı Olabileceğinin Temelleri ve Kullanım Biçimi
AE Ivey, SAR Digilio
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2009; 4(32):1-11
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
2. Bir Grup Lise Öğrencisinde Akademik Erteleme Davranışı: Sıklığı, Olası Nedenleri Ve Umudun Rolü
BU Özer
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2009; 4(32):12-19
ÖZET
TAM METİN
3. Aile Mahkemesi Uzmanlarının Meslek Doyumları, Yaşam Doyumları Ve İlişkilere Yönelik İnançlarının İncelenmesi
F Bilge, A Sayan, ÖF Kabakçı
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2009; 4(32):20-31
ÖZET
TAM METİN
4. Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeylerdeki İlköğretim Okullarında Okuyan Öğrencilerin Anne-Babalarının Değerlendirmesine Göre Uyum Sorunları (Kırşehir İl Örneği)
A Selimhocaoğlu
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2009; 4(32):32-42
ÖZET
TAM METİN
5. Ergenlerde Görülen Psikolojik Belirtilerin Yordayıcıları Olarak Ruminasyon Ve Öfke/ Öfke İfade Tarzları
ÖE Baker, SB Özgülük, N Turan, ND Danışık
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2009; 4(32):45-53
ÖZET
TAM METİN
6. Okullarda Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları ve Öğrencilere Sağlanan Süpervizyon Olanakları: Ulusal Bir Tarama Çalışması
R Özyürek
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2009; 4(32):54-63
ÖZET
TAM METİN
7. Psikolojik İhtiyaçları Farklı Lise Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeyleri
ES Şahin, FK Owen
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2009; 4(32):64-74
ÖZET
TAM METİN
8. Saldırganlık Ölçeği’nin Psikometrik Niteliklerinin Türk Ergenleri İçin İncelenmesi
E Önen
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2009; 4(32):75-85
ÖZET
TAM METİN