Dergi Ara >>
Araştırma
1. Duygusal Zeka Mizah Tarzı ve Yaşam Doyumu: Üniversite Öğretim Elemanları Üzerine Bir Araştırma
S Tümkaya, E Hamarta, ME Deniz, M Çelik, B Aybek
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2008; 3(30):1-18
ÖZET
TAM METİN
2. Aşka İlişkin Tutum Biçimlerinin Olumlu ve Olumsuz Duyguları Yordayıcılığı
BU Özer, E Tezer
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2008; 3(30):19-29
ÖZET
TAM METİN
3. Psikolojik Belirtilerin Yordayıcısı Olarak Sosyal Destek ve İyilik Hali
T Doğan
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2008; 3(30):30-44
ÖZET
TAM METİN
4. Psikolojik Doğum Sırası Bireylerin Stresle Başa Çıkma Stratejilerinin Yordayıcısı mıdır?
M Kalkan, HE Koç
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2008; 3(30):45-59
ÖZET
TAM METİN
5. Deprem Stresi ile Başetme Stratejileri Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları
ZD Yöndem, A Eren
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2008; 3(30):60-75
ÖZET
TAM METİN
6. Çocuklar İçin Bilgisayar Oyun Bağımlılığı Ölçeği
MB Horzum,T Aras, ÖÇ Balta
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2008; 3(30):76-88
ÖZET
TAM METİN
Derleme
7. Eğitim Sisteminde Önemli Bir Sorun: Okulu Bırakma
A Taylı
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2008; 3(30):89-101
ÖZET
TAM METİN
8. Modernizmden Postmodernizme Geçiş ve Pozitif Psikoloji
Ö Karaırmak, R Siviş
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2008; 3(30):102-115
ÖZET
TAM METİN