Dergi Ara >>
Araştırma
1. Üniversite Ögrencilerinin Psikolojik Dayanıklılıkları ve Algıladıkları Sosyal Destek Arasındakı İlişki
Ş Terzi
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2008; 3(29):1-11
ÖZET
TAM METİN
2. Üniversiteye Uyum Sürecinde Yalnızlığı Yordamada Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılığın Doğrudan ve Dolaylı Rolleri
E Duru
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2008; 3(29):13-24
ÖZET
TAM METİN
3. Eleştirel Düşünme Eğitiminin PDR Ögrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi
J Eldeleklioğlu, R Özkılıç
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2008; 3(29):25-36
ÖZET
TAM METİN
4. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Yetkinlik Düzeyleri İle Sürekli Öfke Ve Öfke İfade Biçimlerinin İncelenmesi
BK Esen, Ö Çelikkaleli
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2008; 3(29):37-49
ÖZET
TAM METİN
5. Duygusal Farkındalık Düzeyi Ölçeğinin Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları
Y Kuzucu
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2008; 3(29):51-64
ÖZET
TAM METİN
6. İkili İlişkiler Güven Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları
E Çetinkaya, G Kemer, G Bulgan, E Tezer
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2008; 3(29):65-77
ÖZET
TAM METİN
7. Evlilikte Yetkinlik Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
HC Güngör, Y Özbay
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2008; 3(29):79-93
ÖZET
TAM METİN
8. Lise Öğrencileri İçin Meslek Seçimine İlişkin Akılcı Olmayan İnançlar Ölçeği’nin Geliştirilmesi
AY Erdem, F Bilge
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2008; 3(29):95-114
ÖZET
TAM METİN
Derleme
9. Çok Kültürlülük, Kültürel Duyarlılık ve Psikolojik Danışma
Ö Karaırmak
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2008; 3(29):115-129
ÖZET
TAM METİN
10. Erken Çocukluk Dönemi Cinsel İstismarının Psikodinamik Oyun Terapisiyle Teşhisi ve Tedavisi
S Bulut
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2008; 3(29):131-144
ÖZET
TAM METİN