Dergi Ara >>
Araştırma
1. Okul Psikolojik Danışmanlarının Yaşam Doyumu, Stresle Başaçıkma Stratejileri ve Olumsuz Otomatik Düşünceleri Arasındaki İlişkiler
N Bulut
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2007; 3(27):1-13
ÖZET
TAM METİN
2. Üniversite Öğrencilerinin Eş Seçme Kriterleri
İ Yıldırım
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2007; 3(27):15-30
ÖZET
TAM METİN
3. Mesleki Olgunluk ve Mesleki Kararsızlığın Akılcı Olmayan İnançlarla İlişkisi
Z Hamamcı, AE Çoban
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2007; 3(27):31-42
ÖZET
TAM METİN
4. Üniversite Öğrencilerinde Öznel ve Psikolojik İyi Olmanın Yordayıcılarının İncelenmesi
F Cenkseven, T Akbaş
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2007; 3(27):43-65
ÖZET
TAM METİN
5. Kendini Belirleme (Güvengenlik) Ölçeği Geliştirme Çalışmaları
NV Acar, T Öğretmen
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2007; 3(27):67-78
ÖZET
TAM METİN
6. Sosyal Provizyon Ölçeğinin Psikometrik Özellikleri: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
E Duru, M Balkıs
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2007; 3(27):79-90
ÖZET
TAM METİN
Derleme
7. Yapılandırmacı Yaklaşım: Çağdaş Psikolojik Danışma Anlayışını veUygulamalarını Biçimlendiren Bir Güç
Ö Karaırmak, G Aydın
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2007; 3(27):91-108
ÖZET
TAM METİN
8. Psikolojik Danışma ve Kültürel Faktörler
ÖE Baker
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2007; 3(27):109-122
ÖZET
TAM METİN
9. Grupla Psikolojik Danışmada Bir Profesyonel ve Bir Birey Olarak Lider
AS Türküm, R Akdoğan
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2007; 3(27):123-137
ÖZET
TAM METİN
10. Akran Danışmanlığı Nedir? Ne Değildir?
M Aladağ, E Tezer
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2007; 3(27):139-155
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
11. Uluslararası Bakalorya (IB) ve Normal Lise Programına Devam Eden Öğrencilerin Aile İçi İletişimleri ve Sosyal Beceriler Açısından Karşılaştırılmaları
EÖ Kocabaş, F Akkök
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2007; 3(27):157-164
ÖZET
TAM METİN