Dergi Ara >>
Araştırma
1. Üniversite Öğrencilerinin İyilik Halinin Maneviyat ve Serbest Zaman Boyutlarının İncelenmesi
T Doğan
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2006; 3(26):1-16
ÖZET
TAM METİN
2. Öğretmenlerde Tükenmişliğin Akılcı Olmayan İnançlar İle Bazı Mesleki ve Kişisel Değişkenlere Göre Yordanması
B Gündüz
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2006; 3(26):17-33
ÖZET
TAM METİN
3. Lise Öğrencilerinde Sosyal Yetkinlik Beklentisi ve Otomatik Düşüncelerin, Yaşanılan Sosyal Birim ve Cinsiyet Açısından İncelenmesi
TF Karahan, ME Sardoğan, E Özkamalı, Ö Menteş
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2006; 3(26):35-45
ÖZET
TAM METİN
4. Öfke Denetimi Eğitiminin Çocuklarda Gözlenen Saldırgan Davranışlar Üzerindeki Etkisi
H Şahin
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2006; 3(26):47-61
ÖZET
TAM METİN
5. Sosyal Kaygının Benlik Saygısına ve İşlevsel Olmayan Tutumlara Göre Yordanması
AE Gümüş
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2006; 3(26):63-75
ÖZET
TAM METİN
6. Kendini Toparlama Gücü Ölçeğinin Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları
Ş Terzi
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2006; 3(26):77-86
ÖZET
TAM METİN
7. Psikolojik Sağlamlık ve Ergen Gelişim Ölçeğinin Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları
CA Gizir, G Aydın
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2006; 3(26):87-99
ÖZET
TAM METİN
8. Duyguları Yönetme Becerileri Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları
AR Çeçen
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2006; 3(26):101-113
ÖZET
TAM METİN
9. Öğretim Elemanları İş Doyumu Ölçeğinin Geliştirilmesi
H Kelecioğlu, F Bilge, Y Akman
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2006; 3(26):115-128
ÖZET
TAM METİN
Derleme
10. Psikolojik Sağlamlık, Risk Faktörleri ve Koruyucu Faktörler
Ö Karaırmak
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2006; 3(26):129-142
ÖZET
TAM METİN
11. Eğitim Sürecinde Aile Katılımı: Dünyada ve Türkiyedeki Çalışmalar
EÖ Kocabaş
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2006; 3(26):143-153
ÖZET
TAM METİN