Dergi Ara >>
Araştırma
1. Farkli Sosyometrik Statülerdeki Ilkögretim II. Kademe Ögrencilerinin Benlik Kavrami ve Yalnızlık Düzeyleri
A Kaya
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2005; 3(23):7-19
ÖZET
TAM METİN
2. Profesyonel Futbolcularin Oynadiklari Pozisyonlara Göre Psikolojik Becerilerinin Arastirilmasi
E Konter
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2005; 3(23):21-28
ÖZET
TAM METİN
3. Duygusal İfade Eğitimi Programının Üniversite Ögrencilerinin Aleksitimi ve Yalnızlık Düzeylerine Etkisi
R Koçak
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2005; 3(23):29-45
ÖZET
TAM METİN
4. Sanat Benlik-Kavramı Ölçegi'nin Geçerligi ve Güvenirliği Üzerine Bir Çalısma
NO Duran, E Tezer
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2005; 3(23):47-55
ÖZET
TAM METİN
5. Cinsiyet ve Cinsiyet Rolünün Psikolojik Yardım Almaya İliskin Tutumlarla İliskisi
M Kalkan, H Odacı
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2005; 3(23):57-64
ÖZET
TAM METİN
6. Evlilik Uyumu ve Mükemmeliyetçilik Boyutları Arasındaki İliskiler
S Koydemir, ZES Selişik, E Tezer
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2005; 3(23):65-75
ÖZET
TAM METİN
7. Akılci Olmayan İnanç Ölçeğinin Lise Öğrencilerine Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
AS Türküm, A Balkaya, E Balkaya
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2005; 3(23):77-85
ÖZET
TAM METİN
8. Kadinların Uyum Düzeylerinin Bazı Değiskenler Açısından İncelenmesi
Ö Sezer
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2005; 3(23):87-101
ÖZET
TAM METİN
9. Öznel İyi Oluş Ölçeği 'nin Geliştirilmesi:Geçerlik ve Güvenirlik Çalişması
MT Dost
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2005; 3(23):103-111
ÖZET
TAM METİN