Dergi Ara >>
Araştırma
1. Ameliyat Olan Kanser Hastalarının Kaygı ve Depresyon Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
EG Kapçı
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2004; 3(21):7-13
ÖZET
TAM METİN
2. Anadolu Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi'nin Hedef Kitlesinin Psikolojik İhtiyaçlarına İlişkin Ön Çalışma
AS Türküm, A Kızıltaş, A Sarıyer
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2004; 3(21):15-24
ÖZET
TAM METİN
3. Toplumsal İlgi Ölçeğinin Uyarlanması:Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları
M Soyer
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2004; 3(21):29-34
ÖZET
TAM METİN
4. Bilişsel Üçlü Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları
M Bilgin
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2004; 3(21):35-41
ÖZET
TAM METİN
Derleme
5. Küresel Yaşlanma ve Türkiye'de Yaşlılarla Psikolojik Danışma ve Rehberlik
R Siviş, A Demir
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2004; 3(21):43-48
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
6. Benlik Saygısı Geliştirme Programının İlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin Benlik Saygısı Düzeylerine Etkisi
A Kaya, M Saçkes
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2004; 3(21):49-56
ÖZET
TAM METİN
7. Banka Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeylerinin İş Doyumu, Rol Çatışması, Rol Belirsizliği ve Bazı Bireysel Özelliklere Göre İncelenmesi
S Ok
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2004; 3(21):57-67
ÖZET
TAM METİN