Dergi Ara >>
Araştırma
1. Psikolojik Danışma Öğrencilerinin Cinsiyet ve Program Türü İle Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki
M Baloğlu, MBC Harris
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2003; 2(20):7-16
ÖZET
TAM METİN
2. Akran Baskısı Düzeyleri ve Cinsiyete Göre Öğrencilerin Risk Alma Davranışı ve Okul Başarısının İncelenmesi
B Kıran Esen
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2003; 2(20):17-26
ÖZET
TAM METİN
Derleme
3. Okullarda Önleyici Rehberlik Hizmetleri
F Korkut
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2003; 2(20):27-40
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
4. Üniversite Yaşam Ölçeği: Ölçek Geliştirme ve Yapı Geçerliliği Üzerine Bir Çalışma
M Aladağ, D Y Kağnıcı, M E Tuna, E Tezer
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2003; 2(20):41-47
ÖZET
TAM METİN
5. Sosyal Beceri Eğitiminin İlköğretim Öğrencilerinin Denetim Odağı Üzerine Etkisi
H Odacı, M Kalkan, S Balcı, M Yılmaz
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2003; 2(20):49-58
ÖZET
TAM METİN
6. Yetiştirme Yurdu ve Anne-Baba Yanında Kalan Ergenlerde Öğrenilmiş Güçlülük
G Boyraz, G Aydın
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2003; 2(20):59-64
ÖZET
TAM METİN