Dergi Ara >>
Derleme
1. Okullarda Konsültasyon Çalışmaları ve Ruh Sağlığı Konsültasyon Modeli
Y Akman
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2002; 2(18):7-13
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
2. Özel ve Resmi İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Öğretmenlerinin Bekledikleri ve Gözledikleri Rehberlik Davranışları
M Kutlu, M Güven
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2002; 2(18):15-24
ÖZET
TAM METİN
3. Stresle Başa Çıkma Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışmaları
AS Türküm
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2002; 2(18):25-34
ÖZET
TAM METİN
4. Üniversiyete Devam Eden ve Etmeyen Bir Grup Gencin Psikolojik Belirtiler Açısından Karşılaştırılması
B Yeşilyaprak
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2002; 2(18):35-42
ÖZET
TAM METİN
Derleme
5. Stresle Başetme Stretejileri Ölçeği (SBSÖ) Eleştirel Bir Değerlendirme
ZD Yöndem
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2002; 2(18):43-47
ÖZET
TAM METİN