Dergi Ara >>
Araştırma
1. Tutarlılık Tercihi Ölçeğinin Güvenilirlik ve Geçerliği
M Buluş
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2002; 2(17):7-10
ÖZET
TAM METİN
2. Üniversite Öğrencilerinin Bilimsel Düşünme Becerilerinin Yordanması
M Gündoğdu
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2002; 2(17):11-18
ÖZET
TAM METİN
3. Kız ve Erkek On Birinci Sınıf Öğrencilerinin Kariyer Yetkinlik Beklentisi, Kariyer Seçenekleri Zenginliği, Akademik Performan ve Yetenekleri Arasında İlişkiler
R Özyürek
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2002; 2(17):19-32
ÖZET
TAM METİN
4. Üniversite Öğrencilerinin Meslek Seçimi Kararlarında Kendilerine Yardım Eden Kaynakların Belirlenmesi
R Özyürek, MK Atıcı
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2002; 2(17):33-42
ÖZET
TAM METİN
Derleme
5. Yapılandırmacı Yaklaşım ve Türkiye'de Psikolojik Danışma Alanında Uygulanabilirliği
R Siviş
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2002; 2(17):43-48
ÖZET
TAM METİN