Dergi Ara >>
Araştırma
1. Eş Tercihleri
H Bacanlı
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2001; 2(15):7-16
ÖZET
TAM METİN
2. Utangaçlık Ölçeğinin Geliştirilmesi Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları
A Güngör
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2001; 2(15):17-22
ÖZET
TAM METİN
3. Sezgisel Matematik Yeteneği Testinin Geliştirilmesi
Y Güven
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2001; 2(15):23-28
ÖZET
TAM METİN
4. Denetim Odakları Farklı İlköğretim Öğretmenlerinin Bazı Değişkenlere Göre Tükenmişlik Düzeyleri
S Tümkaya
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2001; 2(15):29-40
ÖZET
TAM METİN
5. Akılcı Olmayan İnançların Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
F Yurtal
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2001; 2(15):41-48
ÖZET
TAM METİN