Dergi Ara >>
Araştırma
1. Akılcı Olmayan düşünce Düzeyleri Farklı Üniversite Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerini Değerlendirmeleri
F Bilge, A Arslan
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2000; 2(13):7-18
ÖZET
TAM METİN
2. Ankara İli Sığınma Evine Başvuran Kadınların Problem Çözme Becerilerini Değerlendirmeleri, Akılcı Olmayan Düşünceleri Kızgınlık, Umut ve Özsaygı Düzeylerine İlişkin Karşılaştırmalı Bir İnceleme
F Bilge, A Arslan, Ş Doğan
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2000; 2(13):19-32
ÖZET
TAM METİN
3. Üniversite Öğrencilerinin Duygu İfade Eden Sözcük ve Deyimlere Yükledikleri Duygu Yoğunluklarının İncelenmesi
AA Doğan
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2000; 2(13):33-44
ÖZET
TAM METİN
4. Mesleki Sorun Düzeyleri Farklı Okul Rehber Öğretmenlerinin Kişsel ve Sosyal Uyum Düzeylerinin İncelenmesi
E Ceyhan
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2000; 2(13):45-55
ÖZET
TAM METİN
Derleme
5. Okul Rehberliği ve Danışmanlığı Alanında Çağdaş Bir Yaklaşım: Kapsamlı Rehberlik Program Modeli
S Doğan
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2000; 2(13):56-64
ÖZET
TAM METİN