Dergi Ara >>
Araştırma
1. Karar Stratejileri ile Ana - Baba Tutumları Arasındaki İlişki
J Eldeleklioğlu
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 1999; 2(11):7-13
ÖZET
TAM METİN
2. Mesleki Doyum Ölçeğinin Geliştirilmesi
Y Kuzgun, SA Sevim, Z Hamamcı
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 1999; 2(11):14-18
ÖZET
TAM METİN
Derleme
3. Evlilik İlişkisini Geliştirme Programları
SA Sevim
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 1999; 2(11):19-25
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
4. Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeyleri ve Kullandıkları Başa Çıkma Davranışları
S Tümkaya
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 1999; 2(11):26-36
ÖZET
TAM METİN
5. Sosyal Beceri Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerine Etkisi
G Yüksel
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 1999; 2(11):37-45
ÖZET
TAM METİN