Dergi Ara >>
Araştırma
1. İletişim Becerileri Envanterinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
K Ersanlı, S Balcı
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 1998; 2(10):7-12
ÖZET
TAM METİN
2. Davranışı Kontrol Altına Alma (Self-Monitoring) ile Kimlik Gelişimi Arasındaki İlişki
G Oskay
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 1998; 2(10):13-22
ÖZET
TAM METİN
3. Üniversite Öğrencileri İçin Geliştirilen Problem Tarama Envanterinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
E Ültanır
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 1998; 2(10):23-32
ÖZET
TAM METİN
4. Akademik Başarı Düzeyleri Farklı Olan Lise Öğrencilerinin Bazı Değişkenlere Göre Sosyal Destek Düzeyleri
İ Yıldırım
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 1998; 2(10):33-45
ÖZET
TAM METİN