Dergi Ara >>
Araştırma
1. Evlilik İlişkisinden Sağlanan Doyum: Evlilik Yaşam Ölçeği
E Tezer
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 1996; 2(7):1-7
ÖZET
TAM METİN
2. Epileptik Gençlerle, Epileptik Olmayan Gençlerin Bazı Psikososyal Özellikler Yönünden Karşılaştırılması
BY İnanç
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 1996; 2(7):8-17
ÖZET
TAM METİN
3. İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeğinin Geliştirilmesi: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışmaları
F Korkut
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 1996; 2(7):18-23
ÖZET
TAM METİN
4. Üniversiteki Seçmeli Ders Uygulamasının Öğrenciler ve Öğretim Üyelerinde Değerlendirilmesi
A Demir
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 1996; 2(7):24-31
ÖZET
TAM METİN
Derleme
5. Türkiye'de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanında Meslek Kimliğinin Gelişimi ve Bazı Sorunlar
S Doğan
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 1996; 2(7):32-44
ÖZET
TAM METİN