Dergi Ara >>
Derleme
1. Eğitimde Niteliğin Geliştirme Aracı Olarak Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri
İE Özgüven
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 1991; 1(2):3-13
TAM METİN
2. Eklektik Yaklaşımlı Grupla Danışmada Psikodramatik Ögeler
NV Acar
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 1991; 1(2):14-19
TAM METİN
3. Denetim Odağı ve Kendini Kabul Arasındaki İlişkiler
N Ören
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 1991; 1(2):20-28
TAM METİN
4. Başlangıcından Bugüne Türk Resmi Dokümanlarında Rehberlik Kavramı ve Anlayışı: Bir İnceleme
S Doğan
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 1991; 1(2):29-44
TAM METİN
Araştırma
5. Belirti Tarama Listesi (SCL-90-R)'nin Geçerlilik ve Güvenirliği
M Kılıç
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 1991; 1(2):45-52
ÖZET
TAM METİN
6. Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeylerdeki Lise Öğrencilerinde Cinsiyet Rollerinin Araştırılması
B Aydın, N Kavuncu
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 1991; 1(2):53-65
TAM METİN
7. Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyet Rolleri İle İlgili Kalıp Yargılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
S Baykal
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 1991; 1(2):66-75
TAM METİN
Derleme
8. Okullarımızda Mesleki Rehberliğin Önemi
Ç Akdemir
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 1991; 1(2):76-83
TAM METİN