Dergi Ara >>
Araştırma
1. Kişilerarası Hataya İlişkin Ruminasyon Ölçeği’ni Türkçeye Uyarlama Çalışması
T Oral, C Arslan
Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 2017; 6(3):101-107
ÖZET
TAM METİN
2. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı Olan Çocukların Ailelerinin Bildirdiği Uyku Alışkanlıklarının veUyku Sorunlarının Sağlıklı Kontrollerle Karşılaştırılması
Y Öztürk, G Özyurt, AP Akay
Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 2017; 6(3):108-114
ÖZET
TAM METİN
3. Yaygın Anksiyete Bozukluğunda Obsesif İnançlar
G Şenormancı, R Konkan, Ö Şenormancı
Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 2017; 6(3):115-122
ÖZET
TAM METİN
4. Üniversite Öğrencilerinde Ertelemeciliğin Rahatsızlığa Dayanıksızlıkla İlişkisinin İncelenmesi
L Sütçigil, ANN Yurdakul, MH Türkçapar
Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 2017; 6(3):123-132
ÖZET
TAM METİN
Derleme
5. Bilişsel Davranışçı Terapinin Kronik Ağrı Tedavisindeki Yeri
G Babaoğlu, LE İnan, K Özdel
Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 2017; 6(3):133-140
ÖZET
TAM METİN
6. Güvenlik Planı Hazırlama: Eş Şiddeti Mağdurları ile Çalışan Profesyoneller için HayatiNitelikteki İlk Aşama
MS Kahraman, K Bell
Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 2017; 6(3):141-150
ÖZET
TAM METİN