Dergi Ara >>
Psikiyatride Güncel>> Yıl:2018; Cilt: 8; Sayı: 2
Derleme
1. Psikotrop ilaç etkileşimleri: Tanımlama, risk etmenleri ve sorun alanları
N Yüksel
Psikiyatride Güncel, 2018; 8(2):73-81
ÖZET
2. Psikotropik ilaç etkileşim düzenekleri
V Altınyazar
Psikiyatride Güncel, 2018; 8(2):82-91
ÖZET
3. Gastrointestinal sistemde farmakokinetik etkileşimler ve klinik sonuçları
Ş Gülseren
Psikiyatride Güncel, 2018; 8(2):92-105
ÖZET
4. Psikotropların dolaşım, dağılım, atılım veilaç taşıyıcılarına ilişkin farmakokinetiketkileşimleri
Ö Kavakçı
Psikiyatride Güncel, 2018; 8(2):106-113
ÖZET
5. Farmakokinetik Faz I etkileşimler ve kliniksonuçları
Ç Eker
Psikiyatride Güncel, 2018; 8(2):114-120
ÖZET
6. Farmakokinetik Faz II etkileşimler ve klinik sonuçları
İE Ertek, N Yüksel
Psikiyatride Güncel, 2018; 8(2):121-129
ÖZET
7. Nörolojik bulgulara yol açan farmakodinamik etkileşimler ve klinik sonuçlar
H Güleç, H Usta
Psikiyatride Güncel, 2018; 8(2):130-136
ÖZET
8. Kardiyovasküler, hematolojik ve kolinerjik bulgular ile giden farmakodinamik etkileşimler ve klinik sonuçlar
MC Saka
Psikiyatride Güncel, 2018; 8(2):137-144
ÖZET