Dergi Ara >>
Psikiyatride Güncel>> Yıl:2018; Cilt: 8; Sayı: 1
Derleme
1. İnsan kaynaklı kitlesel travmatik olaylar ardından gelişen ruhsal durumlar ve bozukluklar
AE Altınöz, C Kaptanoğlu
Psikiyatride Güncel, 2018; 8(1):1-8
ÖZET
2. Kitlesel travmada etkilenmiş grupların sosyal, psikolojik analizi ve psikososyal müdahaleler
EA Yıldırım, N Kaya
Psikiyatride Güncel, 2018; 8(1):9-23
ÖZET
3. Kitlesel travmalar sonrası akut dönemde ilk ruhsal değerlendirme ve müdahale
AD Başterzi
Psikiyatride Güncel, 2018; 8(1):24-36
ÖZET
4. Travma sonrası erken dönemde etkin tedaviler: Psikoterapi ve psikofarmakoloji
N Direk, Ş Yüksel
Psikiyatride Güncel, 2018; 8(1):37-45
ÖZET
5. Kitlesel şiddet olayları sonrası örgütlenme ve psikolojik ilk yardım
Z Oğlağu
Psikiyatride Güncel, 2018; 8(1):46-52
ÖZET
6. Politik ve kitlesel travmalar bağlamında hekimliğin etik ilkeleri
A Eşsizoğlu, F Köşger
Psikiyatride Güncel, 2018; 8(1):53-62
ÖZET
Eğitim
7. Yardım çalışanlarında ikincil travmatik stres: Kuramsal artalan ve müdahaleye yönelik bir uygulama örneği
IG Danışman, B Yılmaz
Psikiyatride Güncel, 2018; 8(1):63-72
ÖZET