Dergi Ara >>
Journal of Mood Disorders>> Yıl:2017; Cilt: 7; Sayı: 4
Araştırma
1. Bipolar Bozukluğu olan Hastalarda Tedaviye Uyumun Değerlendirilmesi
MO Karaytug, N Keskin, L Tamam, N Ozpoyraz, ME Demirkol, M Gurbuz
Journal of Mood Disorders, 2017; 7(4):185-190
ÖZET
TAM METİN
2. Gebe Kalmadan Önce Yaşanan Stres Anne Karnındaki Bebeğin Olgunlaşmasını Değiştirir
M Haloui, A Djouini, S Benkermiche, F Bououza , A Tahraoui
Journal of Mood Disorders, 2017; 7(4):191-198
ÖZET
TAM METİN
3. Çocuk psikiyatri polikliniğine başvuran zihinsel engelli hastaların başvuru şikayetleri ve komorbid tanıları
A Arıcı , H Altun , FH Sevgen
Journal of Mood Disorders, 2017; 7(4):199-204
ÖZET
TAM METİN
4. Çocuk ve ergen psikiyatrisi polikliniğine başvuran 0–5 yaş arası çocukların başvuru şikayetleri ve psikiyatrik tanıları
FH Sevgen , H Altun
Journal of Mood Disorders, 2017; 7(4):205-211
ÖZET
TAM METİN
5. Kariyer uyumluluğunun bireysel yönü: Kişilik özellikleri ve duygulanım açısından incelenmesi
A Eryılmaz, A Kara
Journal of Mood Disorders, 2017; 7(4):212-218
ÖZET
TAM METİN
6. Kendilik algısı ve saldırganlık arasındaki ilişki: Yalnızlığın aracı rolü
H Odacı , ÇB Çelik
Journal of Mood Disorders, 2017; 7(4):219-225
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
7. Klorpromazinin vücut ısısı üzerindeki etkisi; üç yoğun bakım ünitesi vakası ve tek bir sonuç
BD Akcay, O Ilban
Journal of Mood Disorders, 2017; 7(4):226-229
ÖZET
TAM METİN
8. Schneider belirtileri ve DSM 5: ilişkili iki olgu sunumu
Ö Yanartaş, S Ergün, E Akça, N Hicri, SC Gürsoy, K Sayar
Journal of Mood Disorders, 2017; 7(4):230-233
ÖZET
TAM METİN
9. Uzun etkili enjektable aripiprazol tedavisinden sonra serum prolaktin düzeylerinde azalma: bir olgu sunumu
O Aydin, PU Aydin
Journal of Mood Disorders, 2017; 7(4):234-236
ÖZET
TAM METİN
10. İki erkek hastada risperidona bağlı hızlı başlangıçlı pedal ödem: eşzamanlı klinik olgular
MH Orum, BH Almis, HT Karaca
Journal of Mood Disorders, 2017; 7(4):237-240
ÖZET
TAM METİN
11. Migren tipi baş ağrısı tedavisinde topiramat ekleme tedavisi alkol bağımlılığını iyileştirir: olgu sunumu
ME Ozen, A Kalenderoglu, MH Orum, OB Egilmez
Journal of Mood Disorders, 2017; 7(4):241-242
ÖZET
TAM METİN
12. Uçucu madde kullanımı sonrası ortaya çıkan Capgras Sendromu
DA Aker, M Solmaz
Journal of Mood Disorders, 2017; 7(4):243-245
ÖZET
TAM METİN