Dergi Ara >>
Journal of Mood Disorders>> Yıl:2017; Cilt: 7; Sayı: 3
Araştırma
1. Güney Hindistan'da üçüncü basamak bakım merkezindeki sağlık hizmeti öğrencilerinde intihar ve depresyon okuryazarlığı
D Ram, S Chandran, B Gowdappa-H
Journal of Mood Disorders, 2017; 7(3):149-155
ÖZET
TAM METİN
2. Bir kanser hastaları örnekleminde öz-saygı, ağrı ve intihar düşünceleri
F Özdemiroğlu, CO Memiş, N Meydan, B Doğan, SM Kılıç, L Sevinçok, K Karakuş
Journal of Mood Disorders, 2017; 7(3):156-162
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
3. Her ikisinde de anoreksiya nervoza olan bir monozigot ikizde tedavi sürecinde ayrılma-bireyleşme sürecinin önemi: Bir olgu sunumu
MH Orum, A Kalenderoğlu, MZ Kara, OB Eğilmez
Journal of Mood Disorders, 2017; 7(3):163-165
ÖZET
TAM METİN
4. Bir erkek hastada psödohipoakusis ve afoni ile giden konversiyon bozukluğu: Bir olgu sunumu
S Baykara, S Köse
Journal of Mood Disorders, 2017; 7(3):166-168
ÖZET
TAM METİN
5. İlk atak psikoz ve Wilson hastalığı olan nadir bir olgu
AO İbiloğlu, A Atlı, M Asoğlu, M Özkan
Journal of Mood Disorders, 2017; 7(3):169-172
ÖZET
TAM METİN
6. Sertralin ve alprazolam ile tedvai edilen panik bozukluğu ile ilişkili bir spontan ekajülasyon olgusu
G Şenormancı, OHT Kılıç, Ömer Şenormancı
Journal of Mood Disorders, 2017; 7(3):173-175
ÖZET
TAM METİN
7. Amitriptilin tedavisine yanıt veren aripirazole bağlı siyalore
İ Gündoğmuş, M İspir, M Kıyançiçek, H Kullakçı, Ö Maden, A Algul, S Ebrinç
Journal of Mood Disorders, 2017; 7(3):176-178
ÖZET
TAM METİN
8. Bir ergen çocukta sertralin, fluoksetin ve klomipraminle ilişkili tekrarlayan ekimozlar
AS Adanır, G Taşkıran, FT Küpesiz, E Özatalay
Journal of Mood Disorders, 2017; 7(3):179-180
ÖZET
TAM METİN
Derleme
9. 2005 yılından 2017 yılına Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nce Türkiye’de ilk kez uygulanan korumalı ev projesi
S Baykara
Journal of Mood Disorders, 2017; 7(3):181-184
ÖZET
TAM METİN