Dergi Ara >>
Journal of Mood Disorders>> Yıl:2016; Cilt: 6; Sayı: 4
Araştırma
1. Depresyon hastalarında depresyon okuryazarlığı ve tedavi uyumu arasındaki ilişki
D Ram, N Benny, B Gowdappa
Journal of Mood Disorders, 2016; 6(4):183-188
TAM METİN
2. Adet döngüsü iki uçlu bozukluklu hastaları mı unipolar depresyonlu hastaları mı daha çok etkiler?
MF Yılmaz, AD Başterzi, E Özsin, ŞT Acar, AE Yazıcı, K Yazıcı
Journal of Mood Disorders, 2016; 6(4):189-195
ÖZET
TAM METİN
3. Yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların akrabalarında depresyon, posttravmatik stres ve ilişkili faktörler
M Yılmaz, U Çakır, TC Tuman, S Oncul, EA Gaygusuz, O Esen, Hİ Taş
Journal of Mood Disorders, 2016; 6(4):196-201
TAM METİN
4. Bariatrik cerrahi adaylarında gece yeme sendromunun belirleyicileri
GM Sevincer, S Bozkurt, E Akın, S Köse
Journal of Mood Disorders, 2016; 6(4):202-210
TAM METİN
5. Obsesif kompulsif bozukluğu olan erişkin hastalardaki farklı semptom boyutlarında dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu prevalansı
O Tan, DA Çoban
Journal of Mood Disorders, 2016; 6(4):211-217
TAM METİN
6. İtfaiyecilerde mizaç ve karakter ile fiziksel uygunluk ve ağrı algısı arasındaki ilişki
N Köse, S Köse, E Demirdel, S Demirdel, E Akın
Journal of Mood Disorders, 2016; 6(4):218-226
TAM METİN
Olgu Sunumu
7. Bipolar bozukluklu bir hastada paliperidon palmitat ve lityum ile ilişkili nöroleptik malign sendrom: Bir olgu sunumu
M İspir, R Tütüncü, H Balıbey, A Algül, MA Ateş, Y Yılan, C Öge, C Başoğlu
Journal of Mood Disorders, 2016; 6(4):227-229
ÖZET
TAM METİN
8. Genç bir kız çocuğunda klorpromazine bağlı hiperprolaktinemi ve fibrokistik meme hastalığı ile ilişkisi
SF Qureshi, JA Siddiqui, YB Shawosh
Journal of Mood Disorders, 2016; 6(4):230-233
TAM METİN
9. Geç başlangıçlı bir kompulsif seks bağımlılığı olgusu
MZ Eroğlu, L Tamam
Journal of Mood Disorders, 2016; 6(4):234-237
ÖZET
TAM METİN
10. Klomipraminle gelişen lokal ödem
S Baykara, S Korkmaz, G Taşcı, Ş Kaya, M Atmaca
Journal of Mood Disorders, 2016; 6(4):238-241
ÖZET
TAM METİN
Derleme
11. Klozafobik tutumlara karşı güncellenmiş klozapin ile tedavi kılavuzu
M Çetin, S Köse
Journal of Mood Disorders, 2016; 6(4):242-255
ÖZET
TAM METİN
12. Bağımlı örneklemlerde McNemar testi
S Kılıç
Journal of Mood Disorders, 2016; 6(4):256-258
ÖZET
TAM METİN
Editöre Mektup
13. ”Sıla özlemi” yasın bir biçimi midir? Bir olgunun düşündürdükleri
Ü Özer, R Algül
Journal of Mood Disorders, 2016; 6(4):259-260
TAM METİN