Dergi Ara >>
Journal of Mood Disorders>> Yıl:2013; Cilt: 3; Sayı: Ek 1
Panel
1. Manide Dopamin Hipotezi
J Cookson
Journal of Mood Disorders, 2013; 3(Ek 1):1-3
TAM METİN
2. Duygudurum düzenleyicilerinin yan etkileri ve uyumsuzluk
R Mago, R Mahajan, D Borra
Journal of Mood Disorders, 2013; 3(Ek 1):4-6
TAM METİN
3. Tedaviye dirençli tek uçlu depresyonda ilaç seçimini etkileyen etmenler
A Erol
Journal of Mood Disorders, 2013; 3(Ek 1):7-8
ÖZET
TAM METİN
4. İki uçlu bozuklukta tedavi uyumunu arttırma stratejileri
A Soykan
Journal of Mood Disorders, 2013; 3(Ek 1):9-10
ÖZET
TAM METİN
5. İki uçlu bozukluk idame tedavisi
A Sır, M Bulut
Journal of Mood Disorders, 2013; 3(Ek 1):11-13
ÖZET
TAM METİN
6. Psikoz ve Bipolar I manik ve karma durumlarda maliyet açıdan en uygun tedavinin belirlenmesinde güncel tartışmalar
A Yıldız
Journal of Mood Disorders, 2013; 3(Ek 1):14-16
TAM METİN
7. İki uçlu bozuklukta özel gruplarda tedavi yaklaşımı: Gebelik ve lohusalık
Ç Hocaoğlu
Journal of Mood Disorders, 2013; 3(Ek 1):17-19
ÖZET
TAM METİN
8. İki uçlu bozukluk ve intihar davranışı
Ç Hocaoğlu
Journal of Mood Disorders, 2013; 3(Ek 1):20-22
ÖZET
TAM METİN
9. İki uçlu bozuklukta psikofarmakolojik tedavinin gerekçeleri, genel tedavi ilkeleri ve uygulama biçimleri
E Işık
Journal of Mood Disorders, 2013; 3(Ek 1):23-25
ÖZET
TAM METİN
10. İki uçlu bozukluk tanı ve tedavisine ilişkin genetik bulgular
H Herken
Journal of Mood Disorders, 2013; 3(Ek 1):26-30
ÖZET
TAM METİN
11. İki uçlu mizaç bozukluğu ve anksiyete bozukluğu ekhastalığı
H Erkmen
Journal of Mood Disorders, 2013; 3(Ek 1):31-32
ÖZET
TAM METİN
12. Geriatrik hastalarda iki uçlu ve tek uçlu depresyon tedavi yönetimi
IB Kulaksızoğlu
Journal of Mood Disorders, 2013; 3(Ek 1):33-36
ÖZET
TAM METİN
13. İki uçlu bozukluk 1 ve iki uçlu bozukluk 2 depresyon tedavisi arasındaki farklar
K Sayar
Journal of Mood Disorders, 2013; 3(Ek 1):37-38
ÖZET
TAM METİN
14. İki uçlu bozukluklu hastalarda alkol ve madde ekhastalığı biyolojik mi, kültürel mi?
M Yanık
Journal of Mood Disorders, 2013; 3(Ek 1):39-40
ÖZET
TAM METİN
15. İki uçlu bozuklukta bilişsel davranışçı terapilerin yeri ve önemi
MZ Sungur
Journal of Mood Disorders, 2013; 3(Ek 1):41-44
ÖZET
TAM METİN
16. İki uçlu depresyonda doğru tanı koymak: Tek uçlu ve iki uçlu depresyon ayrımı
N Dilbaz
Journal of Mood Disorders, 2013; 3(Ek 1):45-47
ÖZET
TAM METİN
17. Tek uçlu dirençli depresyonda kombine ilaç kullanımları
Ö Uzun
Journal of Mood Disorders, 2013; 3(Ek 1):48-50
ÖZET
TAM METİN
18. Tedaviye dirençli tek uçlu depresyonun tedavisinde yenilikler
S Ebrinç
Journal of Mood Disorders, 2013; 3(Ek 1):51-53
ÖZET
TAM METİN
19. Şizofreni ve iki uçlu spektrum bozuklukları benzerlikler ve farklılıklar
S Birsöz
Journal of Mood Disorders, 2013; 3(Ek 1):54-55
ÖZET
TAM METİN
20. İki uçlu bozukluk ve bilişsel işlevler
VŞ Cankorur
Journal of Mood Disorders, 2013; 3(Ek 1):56-58
ÖZET
TAM METİN
21. İki uçlu depresyonun farmakolojik tedavisinde yenilikler
Y Bez
Journal of Mood Disorders, 2013; 3(Ek 1):59-62
TAM METİN