Dergi Ara >>
Journal of Mood Disorders>> Yıl:2012; Cilt: 2; Sayı: 2
Araştırma
1. İkiuçlu bozuklukta serum rezistin düzeyleri ve metabolik değişiklikler
M Yumru, HS Gergerlioğlu, HA Savaş, K Başaralı, A Kalenderoğlu, S Büyükbaş
Journal of Mood Disorders, 2012; 2(2):47-50
ÖZET
TAM METİN
2. İki uçlu bozuklukta metabolik sendrom yaygınlığının mevsimsel değişimi
K Altınbaş, AE Darçın, S Gülöksüz, TE Oral
Journal of Mood Disorders, 2012; 2(2):51-57
ÖZET
TAM METİN
3. Depresif bozuklukta serum BDNF düzeyleri ile bilişsel işlevler ve kortizol düzeyleri arasındaki ilişki
GS Varma, Y Enli, E Aydın, TT Uğurlu, H Alaçam, NK Oğuzhanoğlu
Journal of Mood Disorders, 2012; 2(2):58-65
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
4. Kırkdört Yıllık İyileşme Dönemi Sonrası Tekrarlayan Mani: Bir Olgu Sunumu
CB Şengül. C Şengül
Journal of Mood Disorders, 2012; 2(2):66-69
ÖZET
TAM METİN
5. Araknoid kist ve iki uçlu bozukluk: Bir olgu sunumu
B Bakım, KO Karamustafalıoğlu, G Özalp, O Tankaya, N Kahraman, BG Yavuz, HS Şengül
Journal of Mood Disorders, 2012; 2(2):70-73
ÖZET
TAM METİN
6. Varenikline bağlı manik dönem
Ö Geçici, M Nebioğlu, M Güven
Journal of Mood Disorders, 2012; 2(2):74-76
ÖZET
TAM METİN
7. İki uçlu bozukluklu bir hastada triheksifenidil ile tetiklenen hipomani
E Yıldızhan, S Batmaz, NK Sakallı, E Kurt
Journal of Mood Disorders, 2012; 2(2):77-79
ÖZET
TAM METİN
Derleme
8. Güneş gözlüğünün depresyon gelişiminde bir rolü olabilir
M Alpaycı, O Özdemir, S Erdem, N Bozan, L Yazmalar
Journal of Mood Disorders, 2012; 2(2):80-83
ÖZET
TAM METİN
9. Kardiyovasküler hastalık ve depresyon ilişkisi
G Altunbaş, S Ercan, V Davutoğlu
Journal of Mood Disorders, 2012; 2(2):84-90
ÖZET
TAM METİN
10. Tedavi için gerekli sayı (TGS) ve zarar, istenmeyen durum için gerekli sayı (ZGS) kavramları klinisyene ne mesajlar veriyor?
S Kılıç
Journal of Mood Disorders, 2012; 2(2):91-94
ÖZET
TAM METİN